friday_title_desk friday_hours_desk hands_pc

מיני יום פתוח
לתואר שני
סמסטר אביב
ONLINE

פטור מדמי רישום לנרשמים ליום הפתוח

middleContLeftIcon
middleContLeftTitle

מפגש עם ראשי החוגים, הצצה לתוכנית הלימודים,
היכרות עם בוגרים, הסבר על מלגות,
מעטפת תמיכה לכוחות הביטחון ועוד!

מפגש עם ראשי החוגים, הצצה לתוכנית
הלימודים, היכרות עם בוגרים, הסבר על מלגות,
מעטפת תמיכה לכוחות הביטחון ועוד!

whyYouShouldLearn
tohnit_gmisha

תכנית לימודים גמישה

המאפשרים להתקדם בקריירה
כבר במהלך התואר

תואר פלוס

תעודת מקצועיות
בשילוב עם התואר

לכל הפרטים >
mba

MBA EXECUTIVE

מעטפת שירותים לפיתוח קריירה,
המעניקה ידע וכלים ליתרון ברור
בשוק העבודה

לכל הפרטים >

ביטחון פלוס

מעטפת תמיכה לסטודנטים
וכוחות הביטחון בפרט

לכל הפרטים >

AI BOOTCAMP

הרצאות וסדנאות מעמיקות על עולם הבינה
המלאכותית שמקנות תעודה מקצועית ב-AI

לכל הפרטים >
inOne

תואר שני בשנה אחת!

אפשרות לתואר שני במנהל עסקים
בשנה אחת בלבד

לכל הפרטים >

מקום ראשון בישראל

בשביעות רצון הסטודנטים,
שנה שלישית ברציפות!

בשביעות רצון
הסטודנטים,
שנה שלישית ברציפות!

whyYouShouldLearnMob
inOne

תואר שני בשנה אחת!

אפשרות לתואר שני
במנהל עסקים בשנה
אחת בלבד

לכל הפרטים >

תואר פלוס

תעודת מקצועיות
בשילוב עם התואר

לכל הפרטים >
mba

MBA EXECUTIVE

מעטפת שירותים
לפיתוח קריירה
המעניקה ידע וכלים
ליתרון ברור בשוק
העבודה

לכל הפרטים >
tohnit_gmisha

תכנית לימודים גמישה

המאפשרים להתקדם
בקריירה כבר
במהלך התואר

AI BOOTCAMP

הרצאות וסדנאות
מעמיקות על עולם
הבינה המלאכותית
שמקנות תעודה
מקצועית ב-AI

לכל הפרטים >

ביטחון פלוס

מעטפת תמיכה
לסטודנטים וכוחות
הביטחון בפרט

לכל הפרטים >

מקום ראשון בישראל

בשביעות רצון
הסטודנטים,
שנה שלישית ברציפות!

ועוד...

ועוד...

בינתיים, תוכלו להתרשם מאיתנו גם כאן:

בינתיים, תוכלו להתרשם
מאיתנו גם כאן: